DONMET

Historia zakładu DONMET

Datę 3 października 1990 roku uznaje się za narodziny zakładu „Donmet”, choć historia zakładu produkującego sprzęt autogeniczny tej marki sięga już 1988 roku, kiedy to grupa młodych entuzjastów w Kramatorsku założyła inżynierską spółdzielnię badawczą „Gost-88”, która również opracowywała i produkowała sprzęt autogeniczny.

Do 1996 roku cała baza produkcyjna „Donmet” mieściła się w zaledwie trzech wynajmowanych pomieszczeniach. W tym czasie zakład musiał przenosić się wraz z urządzeniami produkcyjnymi z jednego lokalu do drugiego. Produkowane były wtedy pojedyncze egzemplarze unikatowych wycinarek gazowych, na indywidualne zamówienia. Mając wielkie marzenia, lecz małe doświadczenie przemysłowe i naukowe, administracja zakładu postanowiła zebrać fundusze na budowę nowoczesnego zakładu produkującego urządzenia. Budowa nowego zakładu rozpoczęła się w 1993 roku, a jesienią, 3 lata później w 1996 roku wszystkie urządzenia zakładu zostały przeniesione do nowych pomieszczeń.

Praktycznie na nowo stworzono całą bazę produkcyjno-techniczną. Zakupiono nowe tokarki, w tym automaty i maszyny sterowane numerycznie. Pozwoliło to na uruchomienie seryjnej produkcji frezarek gazowych RGR-100 oraz palników gazowych G2. Później konstruktorzy, technolodzy i pracownicy opracowali i wyprodukowali urządzenia autogeniczne, które spełniały wymagania klientów zgodnie z kryterium najlepszego stosunku ceny do jakości – lecz to jakość została postawiona na pierwszym miejscu!

  • 220 skilled professionals;
  • 175 units of modern equipment and mechanical assembly manufacturing;
  • research laboratory that is accredited by UkrSEPRO;
  • more than 40,000 consumers;
  • DONMET produces 80 types of equipment for gaseous oxygen cutting, welding, soldering, brazing, heating and thermal hardening;

The plant produces and sells about 300,000 units of products per year!

DONMET Autogenous Equipment Plant Ltd. was founded in 1990.

Our company has been a player at the market of autogenous equipment for over 30 years. We produce different types of our own designed and patented equipment. Now DONMET is the largest manufacturer in Ukraine that designs and produces certificated equipment for cutting, brazing, welding and heating of metal, etc. Currently we have over 600 trade partners, аnd Equipment produced by DONMET is successfully used at many plants, coal mines and associations in Ukraine, Poland, Belarus, Moldova, Romania, Bulgaria, Russia, Greece, Italy, Hungary, Czech Republic, Portugal, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Iran.

As of 2017, we have a wholesale warehouse of finished goods in Poland which makes for fast and convenient delivery to DONMET customers across Europe.

All products are certified by UkrSEPRO according to ISO 9001-2015, Certificate No. UA006.SMST.0131-2019
Warranty period for the products is 12, 18 or 24 months.
DONMET solves difficult technical problems in the field of autogenous equipment.